Az megvan, amikor ellopták a citadellát? Eddig nekem sem volt meg, nem véletlenül, de nem lövöm le a poént. Olvasd el te is a korabeli cikket az ügyről, akár az eredeti formájában, vagy kicsit lejjebb begépelve:

(Ellopták a citadellát.) A késő éjjeli órákban a rendőrségi sajtóiroda úitján a következőkről értesülünk: A fővárosban történő nagyobb és szenzációsabb lopások száma egygyel ismét megszaporodott s immár minden kétséget kizárólag konstatálhatjuk, hogy a citadellát ismeretlen tettesek ellopták. A katonai kincstártól átvett és népszerűségnek sohasem örvendett citadellát e hó másodikén még teljes épségében lehetett látni. Harmadikán azonban nagy csapat munkás jelent meg a vén Gellérthegyen s a citadella bontása nagy erővel megkezdődött. Miután pedig robbantások is történtek, hát a hatalmas várszerű építmény lerombolásának állandóan nagy néző közönsége volt. A pesti Dunapartról ezren és ezren nézték és nagyra rúgott azok száma is, akik közelebbről szemlélték a műveletet. Egyszer-kétszer a közel menő kiváncsiak majdnem a bőrükkel fizették meg a látványosságot, aminek következtében a rendőrség közbe lépett s éber figyelmével megakadályozta azt, hogy balesetek történjenek. A mentők egy kocsija állandóan a közelben tartózkodott, hogy szerencsétlenség esetén kéznél legyen. A robbantások leginkább éjjel történtek s ritka szép látványossággal jártak; így történt, hogy a főpolgármester is tanúja volt az éjjeli robbantásoknak. A munkálatok nagy gyorsasággal folytak s a rosszhírü citadella mindinkább fogyott, hogy azután egyszerre eltűnjék a hegy tetejéről. Három heti dolog után az erősségnek már csak a nyoma maradt meg s ma reggel a Gellért teljes kopaszságában állt a főváros fölött. A köveket elszállították s mi sem mutatott arra, hogy ott valamikor várszerü építmény állott. És épen ma délelőtt tiz órakor jelent meg a polgármesternél a mérnöki hivatal egyik vezetője, hogy a citadella lebontására kiirt árlejtés eredményéről jelentést tegyen. A polgármester sokáig és behatóan vizsgálta a beérkező ajánlatokat s a véletlenül szobájába tévedt főpolgármesternek örömmel jelentette, hogy élég sok ajánlattevő akadt s igy a citadella erődjellegét az előirt tervek végrehajtásával megszüntethetik. A főpolgármester erre elképedt s azt mondta, hogy a citadellának már nyoma sincs. A főpolgármester e kijelentését tréfának vélték s mikor az tovább erősködött, kijelentették, hogy a város semmiről sem tud semmit. Utána néztek hát az ügynek s egyszerre ijedten konstatálták, hogy a citadellát a város lakosságának, a rendőrségnek s a mentőknek élénk érdeklődése mellett — ellopták, mert hát annak, aki lehordalta, semmi jussa sem volt hozzá. Ily körülmények között a rendőrséget azonnal értesítették s ez meg is indította a vizsgálatot.« … Itt persze meg kell jegyeznünk, hogy a citadella ellopása még nem történt meg, de a Budán történt házlopás után nem lehetetlen, hogy nehány hét múlva a citadellát is ellopják s annak ellopásáról a rendőri sajtóiroda ilyen forma jelentést fog a lapoknak adni. (Pesti Hírlap, 1899. január 25)

Borítókép: fortepan

Igen, jól látod, régen is voltak clickbait cikkek, csak akkor még fizettésl is érte, hogy elolvasd.